Apurahat

Apurahat

Maire Taposen säätiön vuoden 2022 apurahojen hakuaika on päättynyt, ja kiitämme kaikkia apurahahakemuksen jättäneitä. Säätiö arvioi apurahahakemukset syksyn aikana. Hakijoille, joille apurahaa myönnetään, ilmoitetaan joulukuussa. Apurahat pyritään maksetaan joulukuun aikana.