Apurahat

Apurahat

Maire Taposen säätiön vuoden 2021 apurahojen hakuaika on päättynyt, ja kiitämme kaikkia apurahahakemuksen jättäneitä. Säätiö arvioi apurahahakemukset syksyn aikana. Hakijoille, joille apurahaa myönnetään, ilmoitetaan joulukuussa. Apurahat pyritään maksamaan joulukuun aikana.