Apurahat

Apurahat

Maire Taposen säätiön vuoden 2020 apurahojen hakuaika on päättynyt, ja kiitämme kaikkia apurahahakemuksen jättäneitä. Säätiö arvioi apurahahakemukset syksyn aikana. Hakijoille, joille apurahaa myönnetään, ilmoitetaan joulukuussa. Apurahat maksetaan joulukuun aikana.